Ras informatie

Op zoek naar een natuurlijk type hond, geschikt om ons te begeleiden bij onze manier van leven en de daarbij behorende activiteiten, vonden wij de West Siberische Laika. De West Siberische Laika is, mits zijn eigenaar over dezelfde kwaliteiten beschikt, stabiel, aanhankelijk, actief en vriendelijk mensgericht gezelschap. Hij verhaart, blaft, moet bezig gehouden worden, houdt ons bezig, kost tijd, geld en energie maar….. is het voor ons zeker waard.

Ongeschikt voor fulltime buitenshuis werkende mensen en om fulltime alleen te zijn of als fulltime kennelhond.

Geschikt voor mensen welke willen samenleven met hun hond, die bij het gezin hoort en die houden van een actief buitenleven.

De West Siberische Laika is geen wolfhond; Dat onze huidige huishonden van wolven afstammen is een achterhaalde theorie. Hedendaagse kruisingen met wolven en huishonden, zijn kunstmatig en hebben een negatief resultaat op het gebruik zowel als huishond, als ook als werkhond.

rennende laika

De West Siberische Laika is geen nieuw ras; er bestaan meer dan driehonderd FCI erkende honderassen, welke ontstaan zijn door het gebruik en selectie door de eeuwen heen. Voor diegene welke dus tijd willen besteden aan het zoeken van een, voor hun, geschikte hond, is er, voor elk wat wils, een geschikt ras aanwezig. Voor diegene welke een rasloze hond preferen, zijn er, helaas, meer dan voldoende leuke honden in asiels. Het creeren van een nieuw ras door kruisen van bestaande is dus overbodig en blijft vaak beperkt tot het creeren van een ‘nieuw’ uiterlijk.

De West Siberische Laika is wel; een zeer oorspronkelijk type hond, gevormd door de natuurlijke leefwijze en de strenge klimatologische omstandigheden van zijn ontstaansomgeving:

Het ‘natuurlijke’ uiterlijk van de West Siberische Laika is daardoor voornamelijk niet door de mens geselecteerd, maar gevormd door de natuur. De werkeigenschappen en het karakter van de West Siberische Laika zijn ontstaan door  selectie van het sinds de oertijd samen leven en samen werken met de mens.

Zo werd de West Siberische Laika een maximumaan natuur in een maximum aan hond.

De Laika is de  enige hond ter wereld welke een zo groot oorspronkelijk geografisch verspreidingsgebied heeft. Zijn oorsprong is een immens groot gebied (Rusland Siberie enz.). Geen enkel ander ras ter wereld heeft een dergelijk groot gebied als oorsprong en samen met het enorme grote bestand, maakt dit dat er geen ras is welke een dusdanige grote genetische variëteit heeft en een dienovereenkomstige ‘back-up’. Samen met het feit dat ook heden ten dage er nog mensen zijn, die leven en werken zoals de laika ontstaan is, is dit een mooie gedachte voor een gezonde toekomst.

Onze honden uitgekozen

De volgende tekst bestaat uit een rasportret van de West Siberische Laika eerder gepubliceerd in ‘de Hondenwereld‘ jaargang 62 nummer 3 2007. Wij verzorgden de tekst voor dit artikel als ook werden foto’s (uit meer dan tweehonderd laikafoto’s) van onze honden uitgekozen als rasvoorbeeld. Voorheen verzorgden wij ook artikels in het Nederlandse maandblad ‘onze Hond’, het blad ‘kat en hond‘ en het Duitse maandblad ‘Hunderevu‘. Verder staan onze honden als rasvoorbeeld in diverse encyclopedieën zoals: ‘Lekturama‘, de ‘Toepoels hondenenceclopedie‘, de ‘Larousse‘, de ‘grote Hondenenceclopedie‘ van Esther Verhoef en diverse andere. Onze honden figureerden ook als rasvoorbeeld tijdens een nationaal TV optreden voor een dierenprogramma.

Bedankt

De betreffende tekst is o.a. ontstaan door het laten vertalen van origineel Russische literatuur mbt Laiki, en vele navragen bij ervaren Laika-bezitters, -fokkers en -jagers en mensen welke op andere wijzen met Laiki samen- leven en/of werken (waarbij wij al deze mensen danken voor hun info en tijd welke zij aan ons besteed hebben). Om het geheel niet te langdradig te maken, is er gekozen voor een uittreksel met de meest relevante informatie.

West Siberische laika in Nederland

In November 1987 werd in Tomsk (Siberie), op een staatsfokkerij van het Russische ministerie van jacht en visserij, Tom geboren. Een donker wolfsgrijze West Siberische Laika reu van het pure Chantejsker-type. Tom werd in 1989 door Chris van de Vlasakker Eisenga geimporteerd en dat vormde de start van de West Siberische Laika in Nederland.

De start

Na twee jaar onderhandelen (goede honden importeren uit land van oorsprong was destijds zeer moeilijk), importeerde zij, het eveneens uit land van oorsprong afkomstige, teefje Taiga. Met deze twee honden kon een goede start gemaakt worden in Nederland.

Aanpassingsvermogen

Zij bleken uitstekende vertegenwoordigers van hun ras, zowel wat werkkapaciteiten betreft als ook hun exterieur. Ook hun gehoorzame karakter, vriendelijkheid en goede aanpassingsvermogen bleven niet onopgemerkt, en waren een welkome bijdrage in de poolhondenwereld.

Veel vers ‘bloed’

Tot 1999 bestond het totale West Siberische Laika bestand in Nederland uit afstammelingen van deze twee honden gecombineerd met importen door Chris van de Vlasakker Eisenga uit oa Hongaarse, Slowaakse, Oekrainse, Letse, Estse en Russische toplijnen  waardoor er veel vers bloed naar Nederland kwam. Zo ontstond er een bredere fokbasis waardoor er toen al, in het totale bestand van zo’n 65 honden, afstammelingen van zeker vijftien verschillende lijnen ter beschikking waren in Nederland.

Werken met West Siberische Laiki

De West Siberische Laika moet vanuit zijn oorspronkelijke jachttaak, over een hoge dosis intelligentie, uithoudingsvermogen en moed beschikken. Mede daardoor zijn ze succesvol ingezet als oorlogshonden, mijnen zoekers- en plaatsers, boodschappers, rodekruishonden en reddingshonden. ook als waak-en verdedigingshonden en sledehond heeft het ras zijn sporen verdient.

Gewaardeerd

Een West Siberische Laika is zeer behendig en beweeglijk, hij heeft een groot coordinatievermogen, kan goed luisteren en is mensgericht. Zoals een echt natuurras behoort beschikt hij over een behoorlijke portie jachtdrift. Als blindengeleidehond is hij door zijn alertheid en beweeglijkheid niet geschikt, maar zowel in land van oorsprong als ook daarbuiten wordt hij zeer gewaardeerd als gezelschapshond.

Expedities

Zijn taak als sledehond bestond uit het vervoeren van de jager en diens buit. Hij werd en word nog steeds, net als de Siberische Husky ingezet voor sledetochten, expedities en wedstrijden. Beide hondentypes worden aangeduid als Siberische honden en tonen in land van oorsprong vaak overeenkomst van type. De Husky is echter een specialistische sledehond en veel zelfstandiger van aard. De West Siberische laika is meer op zijn mensen gericht en voor meerdere taken inzetbaar, waarbij het zwaartepunt op de jacht ligt.

Stil blijven zitten

Tijdens de jacht kan de West Siberische laika wel tot zo’n tachtig kilometer per dag afleggen. Hij jaagt op reuk, gehoor en zicht en gebruikt dus al zijn goed ontwikkelde zintuigen. Hij kan een spoor uitwerken, volgt stom en stelt luid blaffend tot dat de jager arriveerd, waarbij de laika zijn prooi op de plaats moet proberen te houden door te omcirkelen en te blaffen. het spreekt voor zich dat, gezien de afmeting van sommige prooidieren, de honden zeer behendig en slim moeten zijn, om aanvallen te voorkomen. Sommige jachtvormen verlangen heel verschillende disciplines van de honden. Zo is er een vorm van eendejacht, waarbij de hond heel stil moet blijven zitten wachten op een teken van de jager, en de hond ook uit het water moet apporteren.

lisitschka ogen dicht

Mensgericht

Jacht op grootwild is niet zonder gevaar en vandaar dat er ook groot belang wordt gehecht aan training,  jachtproeven en inzetbaarheid van de hond. gevaar echter dreigt dat, net als bij vele andere jachtrassen, het belang van de jachtproeven, het praktijkgebruik gaat overtreffen. Dwz honden meer en meer gefokt worden op felheid welke een spectakulair resultaat geven op een werkproef, en minder aandacht word geschonken aan gehoorzaamheid, mensgerichtheid en intelligentie. Immers een hond welke domweg een gevaarlijk prooidier bijt, kan in de praktijk snel gewond raken en uitgeschakeld zijn. het is de taak van de Laika goed in te schatten wat er nodig is om het prooidier ter plaatse tehouden en niet meer te doen dan nodig. Ook het luisteren en mensgericht zijn is in de praktijk zeer belangrijk. Een hond mag in Siberie niet in het jachtrivier van een buurman komen en met telemetrie werken moet dan ook niet nodig zijn. Gaat men dit toch doen, schuilt het gevaar dat met fokken niet meer geselecteerd wordt op mensgerichtheid en gehoorzaamheid, en de honden zelfstandiger worden.

Siberie accepteerd geen weglopers

De opvatting dat een West Siberische Laika dan ook maar achter alles aan mag hollen, is dus een misvatting! Het is immers zeer onwenselijk dat als men op bv wildzwijn jaagt, de hond er bij het eerste konijnenspoor vandoor gaat. Ook in Siberie hecht men zeer veel waarde aan gehoorzaamheid en mensgerichtheid. Immers zoals eerder genoemd moet een hond contact blijven houden met de jager en mag niet in het jachtrivier van de buurjager komen. Men accepteerd in Siberie geen angst, geen agressie en zeker ook geen weglopers.

Praktisch gebruik

In de diverse landen worden er vesrchillende eisen aan de West Siberische laika gesteld, mede afhankelijk van traditie, gebruik en mogelijkheden. In Scandinavie krijgen bv de honden traditiegetrouw zeer veel vrijheid bij het jagen en is het contact met de jager, net als bij de Scandinavische rassen elandhond, jamthund enz., zeer minimaal. de honden leven vaak in kennels, worden met jagen losgelaten en zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Men gebruikt telemetrie om hun op te sporen, en selecteerd niet meer op gehoorzaamheid. In Hongarije bv word er bij de jachtproeven veel meer gehoorzaamheid en mensgerichtheid van de hond verwacht en worden onderdelen als los opspeuren en stellen opgevolgd door los volgen aan de voet door het jachtrivier. In Rusland combineert men Jagen met jachtproeven en word er meer en meer gericht naar de proeven gewerkt. In Siberie werkt men nog meer naar het praktische gebruik van de honden.

Samen genieten

Afhankelijk van de prooi, jaagt men met een of meerdere honden. De West Siberische laika is geen eenzijdige jachthond, maar juist geschikt voor diverse doeleinden zoals, spoorzoeken, apporteren (ook uit water), en stellen. Hierdoor is hij bij jagers zeer populair. Tijdens de jacht loopt de West Siberische laika los, maar houd contact met de jager. Dat wil niet zeggen dat de hond altijd binnen het gezichtsveld van de jager is. De West Siberische laika heeft ons beter in de gaten dan wij hem. Ook tijdens wandelingen is hij vaker uit ons zicht, maar blijkt na roepen vaak verrassend dichtbij uit de struiken te komen. Hoewel de west Siberische laika prima onder appel kan volgen, moeten wij hem niet onze beperkingen opleggen. Immers hij hoort, ziet en ruikt beter dan wij en is zeer handig en snel. Als wij, een goede band met hem hebben en  op hem vertrouwen, kunnen we samen van de natuur genieten en kunnen wij meer ontdekken doordat we met onze hond op pad zijn.

Allrounder

De West Siberische laika is een echte allrounder, geschikt voor veel verschillende taken die hij tevens goed blijkt te kunnen combineren. Als mensen dus op zoek zijn naar een werkhond ‘pur sang’  voor een enkele specifieke taak, dan kan men beter een specialistisch ras nemen. (als speurhonden zijn bv de St. Hubertus of de Hannoveraner veel geschikter, als apporteur een labrador enz.). Hoewel er bij de West Siberische laika echt wel honden met een specialisme zijn, kan in het algemeen gesteld worden dat zijn kracht juist ligt in de universele bruikbaarheid. Hij is het manusje-van-alles.

Speuren:

Als aanvulling op het jagen, kan men de west Siberische laika inzetten voor na-speurwerk. Indien er wild ‘ziek’ geschoten is door jagers (of bij gewonde verkeersslachtoffers), kan een begeleider (dit hoeft geen jager te zijn, maar word vaak voorjager genoemd) met een hond via het bloedspoor (zg zweetspoor) het gewonde dier opsporen zodat een jager het uit zijn leiden kan verlossen.

Behoefte aan beweging

Pioniers op dit vlak waren de eerder genoemde Tom en Taiga, die aanleg bleken te hebben voor deze vorm van speuren. Er zijn in Nederland meerdere West Siberische laiki, al dan niet in clubverband, bezig met regelmatig oefenspoortjes lopen. Helaas zijn echter de te behalen diploma’s nog niet erg praktijkgericht. Zou dit de enige vorm van activiteit zijn, dan komt de West Siberische laika niet voldoende aan zijn behoefte voor beweging met deze korte aangelijnde oefenspoortjes, maar als nevenactiviteit is dit echter zeer geschikt.

Los volgend

De reu Arctic Legend Biryook van dezelfde kennel als Tom en Taiga, was de eerste en tot nu toe (2010) enige West Siberische laika op de officiele Nederlandse speurhondenlijst. Hij werd regelmatig in binnen-en buitenland uitgenodigd voor nazoekwerk en deed dit met groot succes. Biryook begeleidde daarnaast zeer regelmatig paard en ruiter, los volgend, werkte als jachthond en stond in de winter als leidhond voor de slee. Hij is een goed voorbeeld voor de veelzijdigheid van de West Siberische laika.

Sledehonden sport:

Naast jagen zijn er genoeg andere activiteiten die zeer geschikt zijn om samen met de West Siberische Laika te doen, zoals sledehondensport. Tijdens dit werk blijken de honden vaak natuurlijke aanleg. Ook beschikken ze over een grote intelligentie en stabiliteit, en zijn daardoor vaak geschikt als leidhond. Ze volgen over het algemeen goed de commando’s op, leren snel, zijn werkwillig en stressbestendig.

Niet geschikt

Op wedstrijden met het team van Arctic Legend, werden verassende tijden gelopen en tijdens tochten met meerder sledeteams bleken de West Siberische Laiki van deze kennel zeer goede en betrouwbare trailbrekers. De West Siberische laika bleef echter gelukkig gespaard van de fanatieke wedstrijdspirit. Ze zijn dan ook niet geschikt voor een husky-achtige kennelhuisvesting en hebben ook in de zomer hun aandacht en beweging nodig. Dat hun taak echter van origine ook in deze discipline ligt, is duidelijk te merken.

De smaak te pakken

In het sledeteam van Arctic Legend / legend of Flaxfield, deden wederom Tom en Taiga het pionierswerk. Met name taiga bleek een natuurtalent. Hun nakomelingen werden mee ingespannen in dit team en zo kregen meerdere eigenaren de smaak te pakken en werden hun honden opgeleid in dit team.

Gehoorzaamheid:

De West Siberische laika doet het prima op de hondenschool. Hij leert makkelijk en snel, maar kan daardoor ook snel verveeld raken. Vervelend lang hetzelfde ‘kunstje’ blijven herhalen, ziet de laika het nut niet van in. Het is dus zaak om afwisselend en niet te lang met hem te trainen. Behendigheid is door alle actie en speelsheid een zeer geschikte manier om en West Siberische laika gehoorzaamheid bij te brengen. verder zijn er West Siberische laiki actief in breitensport, succesvol in opleiding als lawinespeurhond en voetspeurhond (mensenspoor volgen).

Speelgelegenheid

De West Siberische laika moet kilometers maken en is niet geschikt voor drie keer per dag een aangelijnd blokje om. Hij moet los kunnen rennen, lange wandelingen maken en veel speelgelegenheid hebben. Met mensen en met andere honden. Door bv een springer aan de fiets, kan de hond makkelijk in zijn bewegingsbehoefte worden voorzien.

Gezondheid

Als zeer oorspronkelijk, nog ongekunsteld ras, beschikt de West Siberische laika over een zeer sterke constitutie en is zelden ziek. Hij blijkt zich zeer goed aan te passen aan ons klimaat en heeft zowel van de warmte als van de kou geen last (Siberie heeft een landklimaat waar het in de zomer tot plus 40 graden celcius kan zijn en in de winter min 70 kan worden).

Zelden naar de dierenarts

Er zijn gevallen bekend waarin West Siberische laiki, vergiftigingen, slangebeten, ziektes en verwondingen overleefd hebben welke voor andere rassen fataal geweest zouden zijn. In land van oorsprong wordt zijn sterke gestel dan ook geroemd. Wij hebben de ervaring dat ze inderdaad zelden naar de dierenarts hoeven anders dan hun jaarlijkse enting en hoge leeftijden kunnen bereiken (14 tot 17 jaar zijn geen uitzonderingen).

HD

Van alle honden welke tot nu toe gerontgend zijn (al onze fokhonden en nakomelingen hiervan) kan vastgesteld worden dat er tot op heden (2010) geen HD-problemen geconstateerd zijn. In niet westerse landen word vaak niet gecontroleerd en zijn er, op Scandinavie na, geen berichten van HD afwijkingen.

Alert zijn

Ook erfelijke oogafwijkingen zijn meteen vanaf de eerste importen gecontroleerd. Hiermee moet helaas vermeld worden dat Dhr. Stades bij een uit Finland geimporteerde hond de erfelijke oogafwijking RD, die tot blindheid kan leiden, geconstateerd heeft. Uit dit land zijn twee honden geimporteerd met beide oogafwijkingen. Verder is bij een import uit Tjechie cataract geconstateerd. De laatstgenoemde is, in tegenstelling tot de eerder genoemden, gelukkig niet ingezet voor de Laika-fok. Men dient dus erg alert te zijn met fokken en aanschaf, en verder te kijken dan alleen de resultaten van de ouderdieren, maar ook de testresultaten van bv de grootouders aan te zien indien men hier inzage in kan krijgen.

Geen duidelijkheid

Er zijn verschillende gevallen geconstateerd van epilepsie. Enkele verklaard door de universiteit van Utrecht als secundair, door ziekte van Carre en hersenvliesontsteking, door extreem hoge koorts, maar ook enkele niet verder uitgezocht of verklaard. Epilepsie kan primair (storing in het elektrisch circuit) en secundair ( als gevolg van een andere oorzaak bv ontsteking) zijn en blijft zo een moeilijk onderwerp. Sommige honden kunnen zeer oud worden met deze aandoening, maar bij niet juiste behandeling of zeer ernstige vorm kan het ook levensbedreigend zijn. Onderzoek naar evt. een erfelijke achtergrond heeft tot nu toe geen duidelijkheid gebracht. Bij navraag blijken er ook problemen in Scandinavie te zijn. Er is helaas mbt epilepsie onjuiste info mbt afstamming in omloop wat onderzoek niet vergemakkelijkt. Alertheid is dus zeker geboden. Wij fokken uitsluitend met honden welke vrij zijn van epilepsie en zijn bovendien voorstander van outcross en importeerden van veel verschillende bloedlijnen en doen dekkingen van buitenlandse honden welke van verschillende afstamming zijn zodat indien er al een erfelijke vorm zou voorkomen, de kans op afwijkingen zo klein mogelijk is. Voor elke hond , ras of rasloos blijft er echter een kans op deze afwijking bestaan, net zoals vele andere gezondheidsafwijkingen.

Gezond als sinds de oertijd

Besproken afwijkingen kunnen niet worden gezien als raskwalen, bevestigd door het geringe aantal zieke honden (hoewel elke zieke hond er natuurlijk een teveel is). Maar men moet bij de fok en bij de aanschaf toch alert blijven op deze zaken.

Fokkers welke melden dat er in hun foklijnen of pups nooit afwijkingen zullen zijn, zijn of verdacht onervaren, verdacht onkundig of gewoon verdacht.

Honden met eerder genoemde afwijkingen dienen natuurlijk uitgesloten te worden van de fok en het is belangrijk ook zeer voorzichtig te zijn met de inzet van verwante dieren. Alleen door aandacht te besteden aan niet alleen positieve maar ook negatieve zaken en in een vroeg stadium herkennen, onderzoeken en handelen, kan de huidige populatie West Siberische laiki zo gezond blijven als ze sinds de oertijd al is.

In tegenstelling tot vele ‘moderne’ rassen, kunnen we bij de West Siberische laika dan ook spreken van een gezond hondentype, dat van typische ‘raskwaaltjes’ tot nu toe bespaard is gebleven.

West Europese karakter

De in onze landen voorkomende West Siberische laiki, blijken honden met een sterke persoonlijkheid. het zijn intelligente, zeer levendige, speelse honden met een meer dan gemiddelde behoefte aan beweging en een grote behoefte aan mensenlijk gezelschap.

Waken

Hoewel hij over voldoende waakcappaciteiten beschikt om huis en haard te bewaken tijdens Uw afwezigheid en hij U in geval van nood prima kan verdedigen, is hij zeer sociaal naar mensen en kinderen. Bezoek word in het algemeen zeer vriendelijk begroet.

Rustig liggen

De West Siberische laika is een hond bij uitstek geschikt voor actieve buitenmensen, waarbij als zijn grote behoefte aan bewegingsvrijheid buiten bevredigd kan worden, hij binnenshuis zijn rustige stabiele karakter toont door uren rustig bij zijn mensen te liggen. De West Siberische laika is een prima begeleider voor lange wandelingen en bv uitstekend geschikt als paardrijdbegeleiding. Maar ook een uitje naar de stad of restaurant versmaad hij niet, zolang hij maar bij zijn mensen is. De West Siberische laika is ongeschikt voor twee fulltime buitenshuis werkende mensen.

Natuurdrift

De west Siberische laika is voorzien van een behoorlijke protie natuurdrift, wat een correcte opvoeding vereist maar, indien juist begeleid, geen probleem geeft met overige huisdieren of loslopen in natuurgebieden.

Geen vechtersbazen

De teefjes zijn, op enkele uitzonderingen na, zeer sociaal naar soortgenoten en speels tot op hoge leeftijd. Zij zitten vol met slimme truukjes. Honden van veertien jaren oud zijn nog te porren voor een spelletje en honden van twaalf kunnen nog enthousiast mee werken. Dit illustreerd dat een West Siberische laika tot op hoge leeftijd actief blijft. De reuen gaan zeer sociaal met teefjes om, maar zijn in onze landen (in het buitenland kom ik beduidend vaker veel socialere reuen tegen), dominanter naar hun mannelijke soortgenoten. Met een juiste opvoeding zijn echter ook de reuen zeer sociaal en van nature geen vechtersbazen. Indien aangevallen kan een West Siberische laika zich echter prima verdedigen. Echter indien een reu niet juist begeleid wordt, kan bij een exemplaar met dominante aanleg ook het gedrag dominant worden. Vaak kunnen deze echter met juiste begeleiding prima gecorrigeerd worden.

Zelf bezighouden

De West Siberische laika regeert in het algemeen goed op stemcorrectie, en een harde hand is beslist niet nodig en zelfs onwenselijk. In het algemeen doorlopen de West Siberische laiki met glans de gehoorzaamheidcursusen en begrijpen zeer snel wat hun aangeleerd wordt. Op uitzonderingen na luisteren de honden goed, zowel naar hun eigenaren als ook de overige gezinsleden. Ondanks het feit dat een West Siberische lakia best af en toe in een kennel ondergebracht kan worden, is hij door zijn grote sociale behoefte, niet geschikt voor een permanente kennelhuisvesting. te lang per dag alleen of in een kennel kan resulteren in geblaf of zelfstandige ongehoorzaamheid. Immers indien de hond zich het grootste gedeelte van de dag zelf moet bezighouden, doet hij dit ook de kortere tijd dat de mensen er zijn.

Jaloersheid

Indien men meerdere honden bezit, kan de aanhankelijkheid van een West Siberische laika zover gaan dat dit tot jaloersheid kan lijden. het is aan de eigenaar om, indien hij meerdere honden bezit, een duidelijke rangorde en overwicht te handhaven zodat hij van de speelsheid en vriendelijkheid van de West Siberische laika tov zijn soortgenoten kan genieten.

allemaal op de bank

Familielid

De West Siberische laika is zeer op zijn mensen gericht, zij vormen zijn roedel en zijn hem nog liever dan een honderoedel. Wordt de West Siberische laika als familielid opgenomen, zal hij deze taak dubbel waarmaken. Familie en vrienden worden aangekondigd om vervolgens vriendelijk begroet te worden. Een West Siberische laika is rustig zeer aanhankelijk gezelschap dat altijd vriendelijk naar zijn mensen behoort te zijn.

In zijn algemeenheid kan dus gezegd worden dat de West Siberische laika, mits zijn eigenaar over dezelfde kwaliteiten beschikt, actief, stabiel, aanhankelijk, vriendelijk gezelschap is

borr ligt

De oorsprong

De naam Laika is eigenlijk geen rasaanduiding, maar komt van het Russische woord ‘lajatj’, wat blaffen betekend. Dit betekend, in tegenstelling tot wat sommigen denken, niet dat de hond veel blaft, maar staat synoniem voor hond ‘hij die blaft’; de Laika is dan ook de meest voorkomende inheemse hond in Rusland. Ook refereert het naar zijn manier van jagen; hij jaagt stil, maar als hij wild gesteld heeft, blaft hij. De West siberische laika is absoluut geen keffer. Sinds mensenheugnis is de Laika een hond die met de mens samenleeft en samenwerkt als trekker, jager, hoeder en drijver. Door verschil in gebruik en verschil in geografische oorsprong, zijn er vele typen Laiki ontstaan die onderling van karakter, werkeigenschappen en uiterlijk verschillen.

Overleven

De Laika nam voor de Siberische bevolking een belangrijke plaats in. Zonder deze gebruikshonden kon men onder de barre klimatologische omstandigheden in Rusland/Siberië, niet overleven. De Laika-honden werden op hun reizen door Scandinavische Vikingen mee terug genomen naar Europa en verspreidde zich zo over Noord Europa en staan zo aan de oorsprong van de Europese spitshonden, dit is vaak nog terug te zien oa in de Scandinavische spitsrassen en bevestigd door DNA-onderzoek. Via de Beringstraat verpreidde zij zich in het oosten richting Alaska.

Indeling

De Duitste kynoloog Richard Strebel, welke in Rusland de gelegenheid had om schedelmateriaal te bestuderen, deelde begin vorige eeuw, de poolhonden in twee groepen in. Canis Fam. Palustris R. (kleine keesachtigen) en Canis Fam. Inostranzewi A. (grotere Laika, wolfachtige honden). Hij rekende de Laiki (meervoud van Laika), die volgens hem een overgangsvorm zijn tussen keesachtigen en doggen, tot de tweede groep. De huidige indeling in de Laika-rassen is door Houck en Strebel, vastgesteld op het Allunion-congres te Moskou in 1947.

In Rusland, het land van oorsprong van deze rassen had voor die tijd , iedere streek zijn eigen type Laika. Hoewel al deze types een andere naam hadden, die bepaald werd door de bevolking of de geografische ligging, waren er onderling vaak weinig verschillen teconstateren in uiterlijk en gebruik.

Men heeft destijds circa 27 verschillende Laika-typen, ingedeeld in zes Laika rassen:

Prachtige vosrode kleur

De Karelo Finse Laika, de kleinste van de zes, is qua uiterlijk en gebruik vergelijkbaar met de Finse spits (FCI ras). Het is een zeer vrolijk levendig hondje welke graag en veel blaft, een prachtige vosrode kleur heeft en in het land van oorsprong veel gebruikt wordt voor de jacht op vogels. Hij heeft een vrij zelfstandige aard en is van de zes laika-typen, de meest drukke.

Helpers van herders

De Nenezker Laika, ook wel ‘Samojeden-Laika’ genoemd is de hond van de nomadische herders, de Samen. Deze honden staan aan de oorsprong van het huidige ras ‘de Samojeed’. Mevr. Kilbourn Scott nam witte exemplaren mee naar Engeland die verder geselecteerd werden tot de huidige Samojeed. De Nenezker Laiki zijn van oorsprong, vaak wit, zwart/wit en zwart van kleur. Ze zijn de helpers van de herders en hun oorspronkelijke taak is het hoeden en drijven van de rendierkuddes. Het ras wordt ook wel ingezet voor de jacht, maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt hij nauwelijks ingezet als sledehond. Om de slee te trekken gebruiken de Samen de sterkere en toch genoeg voor handen zijnde rendieren.

Uit de boeken van Graaf van Bylandt 1904:

De zwaargebouwde

De Jezdoraja laika komt voornamelijk voor in het Noord-Oosten van Siberië, onder extreme klimatologische omstandigheden. het zijn zwaar gebouwde sledehonden met een niet erg uniform uiterlijk. Ze worden meestal gebruikt als vrachtsledehond waarbij uitsluitend op werkkwaliteiten wordt geselecteerd.

Erg geliefd

De Russisch Europese Laika is de meest beweeglijk en actieve van de drie FCI erkende Laiki. Het uiterlijk , karakter en gebruik komt sterk overeen met de Karelische berenhond, hoewel de REL minder zwaar gebouwd is en dan met name het hoofd. Meestal is hij zwart/wit gevlekt, maar ook andere kleuren kunnen voorkomen. het is een actieve zelfstandige vrij scherpe hond. Hij is erg waakzaam en ook het ruime gebruik van zijn stem maakt hem bij de Russische jagers erg geliefd.

Alle kleuren

De West Siberische Laika is de allrounder onder de Laiki en voor diverse taken inzetbaar. Hier heeft hij zijn grote verspreiding aan te danken en is het niet alleen in Rusland, maar ook daarbuiten het meest voorkomende Laika-type. De West Siberische laika is een elegante beweeglijke hond met een luide stem. Alle kleuren en aftekeningen zijn toegestaan. Meer dan bij de andere typen, komt men hem, mede door zijn prettige karakter, ook in land van oorsprong, tegen als gewaardeerde gezelschapshond.

Andere uitdrukking

De Oost Siberische Laika is over het algemeen een iets rustigere, zelfstandigere iets zwaarder gebouwde hond dan de vorige typen. het blijft echter een laika en dus een actieve hond. Zijn afmeting kan iets groter zijn, maar verschilt niet veel van de West Siberische, er zijn overlappingen in hoogte. Zo kan het zijn dat sommige Oost SL kleiner zijn dan sommige West Siberische Laiki. De ‘gezichtsuitdrukking’ van de Oost Siberiër is echter duidelijk verschillend; een rondere schedel, ronde oog- en oorvorm geven hem een andere (minder wolfachtige) uitdrukking dan de West Siberische laika, die driehoekige oorvorm en schuine amandelvormige ogen heeft. Ook zijn staart kan duidelijk verschillen en hoeft niet zo vast gekruld te zijn als bij de West Siberische Laika moet. De meest voorkomende kleuren bij de Oost Siberische Laika zijn de donkere, maar overige kleuren, tot aan wit toe, komen ook voor. Zijn oorspronkelijke taken zijn het trekken van de slede, waken en de jacht, waarbij hij meestal wordt ingezet voor groot wild.

.

Sterke scheiding niet mogelijk

Van deze zes Laika-rassen zijn er momenteel drie FCI (Federation Cynologique International) erkend: De Russisch Europese Laika, De West Siberische Laika, De Oost Siberische Laika. Deze drie rassen zijn door de FCI ingedeeld bij de kees- en poolhonden als jachthond, maar er wordt vanuit land van oorsprong telkens weer benadrukt, dat een sterke scheiding tussen jacht-en sledehond bij deze rassen niet mogelijk is en dat deze honden in meerdere taken inzetbaar moeten zijn. In dit rasportret wordt verder de West Siberische Laika uitbelicht.

Geschiedenis

Er is niet veel genoteerd over de ontstaansgeschiedenis, daar de Laika-typen al sinds de oertijd (recente opgravingen duiden op 30.000 jaar) met de mensen samenleven. De informatie over de ontstaansgeschiedenis bestaat uit opgravingen en overleveringen van bezoekers welke in hun verhalen aangaven welke type honden men aantrof en hoe men met deze honden samenleefde. Het type wisselde naar gebruik en naar de taak en het belang welke de honden hadden voor de plaatselijke bevolking. De honden namen voor de mensen een belangrijke plaats in en werden ook dusdanig  behandeld, er zijn verhalen bekend dat ze in koude tijden de kinderen warm hielden in de tent en dat bij voedselschaarste vrouwen hun melk deelden met hondenpups. Deze honden van eenvoudige nomaden, ontstonden dus simpelweg door gebruik en natuurlijke selectie.

Bakkebaarden

De brede verspreiding heeft de West Sibersiche Laika te danken aan zijn sterke constitutie en zijn bijna universele bruikbaarheid. Zijn ‘thuisgebied’ omvat de Noord- Oeral en West Siberie. Maar ook buiten deze  gebieden zijn ze goed vertegenwoordigd. De huidige West Siberische Laika is ontstaan door samenvoeging van meerdere typen, waarvan er twee tegenwoordig nog vaak herkenbaar zijn;  De Mansijskaja Laika en de Chantejskaja Laika, genoemd naar de bevolking waartoe de honden behoorden. De Mansijskaja en de Chantejskaja toonden veel overeenkomst qua afmeting, kleur, karakter en gebruik. De Mansijskaja was echter lichter gebouwd, hij had een weinig uitgesproken stop, een smaller hoofd, langere snuit en was minder in vacht, waarbij de typische bakkenbaarden vaak ontbraken. De Chantejskaja was zwaarder van bouw, had een bredere schedel ietwat stop, een kortere snuit, was rijk behaard met een goed ontwikkelde halskraag en de typische bakkebaarden.

Schofthoogte

De huidige West Siberische Laiki zijn een mengeling van deze typen (en overige oeral-typen) waarbij men vaak in meer of mindere mate de uitgangstypen herkent. De hoogte van de gemiddelde hond ligt tussen de 52 cm en 60 cm schofthoogte, maar in Siberië kon dit vroeger groter uitvallen tot soms wel 58-64 cm schofthoogte. De jagers waren van mening dat het klimaat en de jacht in Siberië soms sterkere grotere honden vereiste, wat zelfs opliep tot 69 cm schofthoogte. Daarbij was men ook van mening dat, gezien de reeds aanwezige variatie in hoogte, men goede exemplaren niet van de fok moest uitsluiten vanwege de afmeting. In 1979 werd op het allunion-congres besloten de hoogte vast te stellen op 62 cm schofthoogte. Veel invloed had dit echter niet.

Gedurende de oorlog

Vanaf de twintiger jaren van vorige eeuw vind erop hoog niveau professionele fok plaats in Sverdosk Rusland. Een belangrijke stamvader is de hond Grozniej (1932) wiens bloed via zijn kleinzoon Taeznic van kennel ‘rode ster’, terug te vinden is in vele lijnen van de huidige West Siberische laiki. Later werd ook de Moskou-fok erg belangrijk, met name de reu Miska van de kennel ‘Vsekohotsjuza’. Miska zorgde met de teef Taiga van jachtvereniging ‘Ivanov’, voor uitstekende nakomelingen. Gedurende de oorlog werden nakomelingen van deze honden weggenomen uit de industriegebieden. Zo werden ze stichters van andere bloedlijnen, waardoor zij niet alleen terug te vinden zijn in de Moskou-lijnen. In deze periode werden er ook honden van andere bloedlijnen naar Moskou gebracht, vaak honden uit Siberië zonder bijgehouden stambomen. Alle professionele kennels hadden een georganiseerde structuur en strenge fokregels. Veel kynologen probeerden niet West Siberische Laiki van een zelfde type te kruisen, maar juist doelbewust, verschillende karakteristieken te kruisen. Anderzijds waren er ook jagers en kynologen, welke juist sterke waarde hechte aan het behouden van deverschillende kwaliteiten van bv de Mansijskaja en Chantejskaja Laika.

Uitzonderlijk hoog

Eind jaren zeventig bestond het Laikabestand uit zo’n 15 000 honden. In 1978 waren er op de vijftigste Moskou-tentoonstelling 340 ingeschrevenWest Siberische Laiki, waarvan ongeveer de helft de kwalificatie uitmuntend kreeg. Dit is uitzondelijk hoog, zeker voor een werkras. Het ras heeft uitzonderlijk mooie exterieur- en werkkwaliteiten en neemt in Rusland nog steeds een belangrijke plaats in bij het nationale hondengebeuren.

In de oertijd

Tot voor 1992, werd er in Rusland bijna uitsluitend officieel (lees: met erkende stamboom) gefokt op staatsbedrijven onder het ministerie van jacht en visserij. Zo’n staatsfokkerij bestond uit kennels, een natuurgebied en een omheind trainingsgebied waar honden werden gefokt, getraind  en getest. Daarna gingen de honden naar de nieuwe eigenaars die ze verder trainden en werkproeven ermee aflegden en ze in de praktijk gebruikten. Tegenwoordig is officiële fok ook geprivatiseerd en kan men een kennel in privebezit hebben. natuurlijk zijn er door de jaren heen ook altijd honden gefokt zonder stamboom, bij mensen welke de honden als gebruikshond hebben en zo leven in de natuur, als de laika-eigenaren al eeuwenlang samen met hun honden leven. Deze honden hebben geen stambomen, maar zo is het ras al in de oertijd ontstaan, en ik hoop dat ook in de toekomst, zowel voor de honden als ook voor de mensen, deze levenswijze en vorm van fok kan blijven ontstaan.

ps Als post script, nog een klein staartje, waarmee ik graag een veel aan mij gestelde vraag wil beantwoorden.

Staartje

Een vraag welke ik zelf zo’n vijfentwintig jaar geleden aan de Duitste etholoog Ebenhart Thrumler ( hij was destijds de enige waarin ik, in door hem geschreven literatuur de Laika tegenkwam) stelde, en mij tegenwoordig nog vaak gesteld word door Laikaliefhebbers en noordse hondenliefhebbers in het algemeen:

Waarom heeft de Laika een krulstaart, en hebben de meeste zgn ‘natuurrassen’ dit ook? Dit in tegenstelling tot bv veel minder ‘natuurlijke’ rassen als bv herdershonden.

Het antwoord op mijn vraag aan de Heer Thrumler was dat ten tijde van domesticatie (het huisdier worden) de hond ook uiterlijke verschillen kreeg in vergelijk met zijn wilde voorvaderen. Een van die kenmerken was het gaan krullen van de staart. Rassen welke nog een krullende staart hebben staan dus dichter bij dit proces en zijn dus oorspronkelijker. Rassen welke heden ten dage geen krullende staart hebben, hebben dit gekregen door menselijke selectie nadien. Indien de mens niet meer hierop selecteerd zal de staart vaak weer terug zijn oorspronkelijke vorm (krul) aannemen zoals bij veel kruising honden te zien is. Thrumler vond dat van alle rassen, de Laiki nog de meest oorspronkelijke hondentype waren en logischer wijze dus een sterk gekrulde staart hebben. Een oorspronkelijke hond heeft een krulstaart; gewoon typisch hond dus!

krulstaarten

TEL: Tijd, Energie en Liefde in een hond investeren geeft een ongekend hoog rendement!


  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves