single.php

lezingen en ontmoetingsdagen

Bezoek aan wolvenroedel

Voor kleine gezelschappen ( ong. tien personen) kunnen, evt. op speciaal verzoek lezingen georganiseerd worden mbt tot het gedrag van honden en wilde caniden. Dit kan zijn een bespreking van veldonderzoeken naar in het wild levende wolven evt gecombineerd met het bezoek aan een wolven roedel, tm het leren omgaan met je eigen hond. Er kunnen bekende als ook onbekende mensen uitgenodigd worden, die een ding gemeen hebben en dat is middels hun ervaring, belevenissen en kijk op honden, bijdragen aan ons samenleven met onze honden


  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves